Jesus Christ music

Muzyka, która wlewa światło w serce


CHORAŁ GREGORIAŃSKI
Co robi chorał gregoriański na stronie poświęconej chrześcijańskiej muzyce rockowej, metalowej i elektronicznej ? To forma muzyczna stworzona przecież w ósmym wieku ... .

Tak, ale forma ponadczasowa, nie dająca się zamknąć w jakimś okresie chronologicznym. Oddziaływanie chorału na współczesną muzykę kościelną jest znaczące. To nie tylko bardzo stara forma liturgiczna, ale też przykład genialnej sztuki muzycznej. Nazwa chorału gregoriańskiego pochodzi z ok. 770 r. i pierwotnie oznaczała śpiew rzymski – cantus firmus. Z lat 817-834 pochodzi pierwszy znany rękopis chorału gregoriańskiego (Monachium, kodeks 9543). Chorał gregoriański oparty jest na 8 skalach modalnych (skale kościelne), 4 autentycznych (re – dorycka, mi – frygijska, fa – lidyjska, sol – miksolidyjska) i 4 plagalnych, będących transpozycjami skal autentycznych o kwartę w dół, z zachowaniem wspólnej finalis (la – hypodorycka, ut/si – hypofrygijska, do – hypolidyjska, re – hypomiksolidyjska). Z biegiem czasu chorał gregoriański rozwijał się, podlegał reformom i zmianom. Repertuar tzw. autentyczny skrystalizował się w VIII-IX w. i był także używany do innych tekstów lub nawet komponowano utwory pseudogregoriańskie.

A oto cechy chorału gregoriańskiego:


jednogłosowość
melizmatyczność, czyli wykonywanie kilku dźwięków na jednej sylabie
a cappella – bez akompaniamentu, czyli użycie w muzyce kościelnej jedynego świętego instrumentu – ludzkiego głosu
teksty w języku łacińskim
oparty o skale modalne, czyli kościelne
teksty głównie z Pisma Świętego
notacja neumatyczna
podstawą kompozycji jest tekst
symbioza tekstu i melodii.


Szkoda, że w muzyce rockowej i elektronicznej jest tak niewiele prób "pogodzenia" tej starej formy z nowoczesnością. Chorałowe motywy pojawiają się bardzo rzadko, często jako intro, lub zakończenie utworu. Możemy "szczątki" tego wyłowić w chrześcijańskim rocku oraz elektronice, przykładem włoski projekt rosarium2.
Video